157 - عمل فیزیکی عبور از در چه چیز را باعث می شود ؟
عمل فیزیکی عبور از در ، باعث می شود وقتی وارد اتاق می شویم  کاملاً فراموش کنیم که چه کار می خواستیم بکنیم .

چون عبور از در نشان دهنده ی آغاز یا پایان چیزی است و این یک (( مرز رویداد )) در مغز ما ایجاد می کند .

اساساً هر وقت از در عبور کنید ، مغز شما افکار جای قبلی را کنار می گذارد تا فضا را برای گروه جدید خاطرات در محل بعدی آماده کند .
156 - دانستنی های جالب ( ماجرای مک دونالد و کوکاکولا ) .
156 - دانستنی های جالب ( ماجرای مک دونالد و کوکاکولا ) .

هنگام تأسیس اولین مک دونالد ، (( ری کروک )) و مدیر عامل کوکاکولا که (( وادی پرات )) نام داشت با هم توافق کردند که همه ی مک دونالد ها منحصرً با کوکاکولا عرضه شوند .

این توافق تا امروز ادامه دارد .
155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .
155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .

سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) روی یک کباب پز بزرگ اعدام شد ، او در حالیکه روی آتش کباب اعدام می شد ، فریاد زد : (( خوب پختم ، حالا برم گردانید ! ))

بعد از آن کلیسای کاتولیک او را قدیس حامی آشپز ها و کمدین ها نامید .

154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .
154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .

گیاه آپارتمانی سنسیو ( senecio ) برگ های ریزی به شکل دلفین هایی دارد که گویی از امواج بیرون پریده اند .