161 - استراتژی کلاغ ها در کشیدن دم حیوانات برای چیست ؟
کلاغ ها کشیدن دم را دوست دارند .

این استراتژی آن ها برای پرت کردن حواس یک حیوان از غذا خوردن است تا بتوانند غذایش را بدزدند ، اما گاهی هم فقط برای سرگرمی این کار را انجام می دهند .
160 - نگه داری کلید کلیسای مقدس توسط یک خانواده ی مسلمان .
کلید کلیسای مقبره ی مقدس از سال 1517 توسط یک خانواده ی مسلمان نگه داری می شده است .

چون کلیسا بین فرقه های مسیحی تقسیم شده بود و این راهی برای انتخاب یک نگهبان بی طرف بود .
159 - تفاوت بین خواب دیدن و خواندن .
شما نمی توانید خواب ببینید در حالی که در حال خواندن یک متن هستید !

زیرا ، خواندن و خوابیدن هر یک از عمل کرد های یک نیم کره ی مغز هستند و با یک دیگر هم خوانی ندارند !
158 - ماجرای کلم بروکسل و شیطان نهفته ی درون آن .
در قرون وسطی ، بریتانیایی ها فکر می کردند شیزان در کلم بروکسل پنهان شده است و کلم را به شکل صلیب برش می زدند تا شیطان از آن دور شود و مسموم نشوند !