150 - دانستنی‌ های جالب ( فایده های تره ) .
150 - دانستنی‌ های جالب .

خوردن " تره " برای کاهش عفونت ها مفید است و فشار خون را پایین می آورد !

برای رفع ترش کردن غذا و سوء هاضمه ، رفع چاقی و تسکین درد مفاصل و نقرس مفید است !
149 - دانستنی‌ های جالب ( لباس رسمی ) .
149 - دانستنی‌ های جالب .

طبق یک تحقیق ، زنان به مردانی که لباس رسمی می پوشند 3 برابر بیش تر از مردانی که لباس های غیر رسمی ( اسپورت ) می پوشند ، جذب می شوند !
148 - دانستنی‌ های جالب ( اختلالات عصبی در کودکان ) .
148 - دانستنی‌ های جالب .

طی تحقیقات انجام گرفته ؛ کودکانی که بیش از 2 ساعت در ورز با تلفن همراه و تبلت و نظایر آن بازی می کنند به مرور دچار اختلالات عصبی می شوند !