159 - تفاوت بین خواب دیدن و خواندن .
شما نمی توانید خواب ببینید در حالی که در حال خواندن یک متن هستید !

زیرا ، خواندن و خوابیدن هر یک از عمل کرد های یک نیم کره ی مغز هستند و با یک دیگر هم خوانی ندارند !
158 - ماجرای کلم بروکسل و شیطان نهفته ی درون آن .
در قرون وسطی ، بریتانیایی ها فکر می کردند شیزان در کلم بروکسل پنهان شده است و کلم را به شکل صلیب برش می زدند تا شیطان از آن دور شود و مسموم نشوند !
157 - عمل فیزیکی عبور از در چه چیز را باعث می شود ؟
عمل فیزیکی عبور از در ، باعث می شود وقتی وارد اتاق می شویم  کاملاً فراموش کنیم که چه کار می خواستیم بکنیم .

چون عبور از در نشان دهنده ی آغاز یا پایان چیزی است و این یک (( مرز رویداد )) در مغز ما ایجاد می کند .

اساساً هر وقت از در عبور کنید ، مغز شما افکار جای قبلی را کنار می گذارد تا فضا را برای گروه جدید خاطرات در محل بعدی آماده کند .
156 - دانستنی های جالب ( ماجرای مک دونالد و کوکاکولا ) .
156 - دانستنی های جالب ( ماجرای مک دونالد و کوکاکولا ) .

هنگام تأسیس اولین مک دونالد ، (( ری کروک )) و مدیر عامل کوکاکولا که (( وادی پرات )) نام داشت با هم توافق کردند که همه ی مک دونالد ها منحصرً با کوکاکولا عرضه شوند .

این توافق تا امروز ادامه دارد .