تبلیغات
زندگی در جریان زمینی است که ما و اطرافیان به آن فکر و با فکر خود آن را می سازیم . پس چرا نباید شناختی روی زمین داشته باشیم : رضا علیاری . 04 / 03 / 1397 .
186 - مرکز نگه داری گربه های وان - کارگاه نقره سازی - شهر وان - ترکیه .
186 - اختصاصی - زمین شناخت 2017 - مرکز نگه داری گربه های وان - کارگاه نقره سازی - شهر وان - ترکیه .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha