159 - تفاوت بین خواب دیدن و خواندن .
شما نمی توانید خواب ببینید در حالی که در حال خواندن یک متن هستید !

زیرا ، خواندن و خوابیدن هر یک از عمل کرد های یک نیم کره ی مغز هستند و با یک دیگر هم خوانی ندارند !
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha