157 - عمل فیزیکی عبور از در چه چیز را باعث می شود ؟
عمل فیزیکی عبور از در ، باعث می شود وقتی وارد اتاق می شویم  کاملاً فراموش کنیم که چه کار می خواستیم بکنیم .

چون عبور از در نشان دهنده ی آغاز یا پایان چیزی است و این یک (( مرز رویداد )) در مغز ما ایجاد می کند .

اساساً هر وقت از در عبور کنید ، مغز شما افکار جای قبلی را کنار می گذارد تا فضا را برای گروه جدید خاطرات در محل بعدی آماده کند .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha