148 - دانستنی‌ های جالب ( اختلالات عصبی در کودکان ) .
148 - دانستنی‌ های جالب .

طی تحقیقات انجام گرفته ؛ کودکانی که بیش از 2 ساعت در ورز با تلفن همراه و تبلت و نظایر آن بازی می کنند به مرور دچار اختلالات عصبی می شوند !
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha