11 - مبدا ملات هرم بزرگ جیزه ( هرم خوفو )
mrgreen مبدا ملات هرم خوفو نامشخص است . sad

smile این ملات مورد آزمایش قرار گرفته و ترکیبات آن یافت شده اما امکان بازتولید آن وجود ندارد . kiss

surprised این ملات هنوز هم پس از هزاران سال سر جای خود محکم است . rolleyes
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha