تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
113 - تعدادی از مطالب مهم در کتاب علوم زمین
113 - تعدای از مطالب مهم در کتاب علوم زمین

1 ) گیاهان زمان مزوزوییک

1 - گیاهان گل دار .

2 - درختان میوه و برگ ریز علاوه بر انواع بی گل و نهان زا ظاهر شدند .

2 ) ویژگی های آتش فشان های ایران :

1 - در گذشته ای نه چندان دور فعال بوده اند .

2 - برخی مانند تفتان و دماوند در مرحله ی فومرولی قرار دارند .

3 - مجموعه آتش فشانی ایران دارای نظم می باشد .

3 ) تعریف نقطه کوری :

دمایی که در آن کانی هایی با خاصیت مغناطیسی ، تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین جهت یافتگی پیدا می کنند را نقطه کوری می گویند .

4 ) واحد های چینه شناسی :

1 - واحد سنگی چینه شناسی .

2 - واحد زمانی چینه شناسی .

3 - واحد زیستی چینه شناسی .

4 - واحد زمانی زمین شناسی .

5 ) طولانی ترین دوران فانروزوییک : پالئوزوییک .

6 ) طولانی ترین دوره ی سنوزوییک : ترسیر .

7 ) تعریف پس لرزه :

به لرزه های خفیف بعد از لرزه ی اصلی می گویند که نقش پس لرزه ی متعادل کننده ی لرزه ی اصلی است که خطرناک تر می باشند .

8 ) سنگ حاوی الماس اُلترا بازیک نام دارد و به نام کیمبرلیت شهره می باشد پس از عمق 200 متری منشأ می گیرد . ( این جمله غلط است به تر است می گفتیم که و از عمق 200 متری منشأ می گیرد )

9 ) یک جمله برای عبارت دلیل وار (( زیرا آلومینیوم ماده ای بسیار نا محلول می باشد )) بنویسید ؟

(( از عبارت زیرا استفاده کریدم در ابتدای عبارت پس قطعا" جمله ی ما سوالی می باشد . و سوال معروف هم این است که (( چرا بوکسیت در مناطق پر باران و گرم استوایی تشکیل می شود ))

10 - دو ویژگی ساختمان زمین :

1 - شعاع متوسط آن برابر 6368 کیلو متر .

2 - چگالی نسبی آن برابر 5/5 .
91 - تست زمین یازدهم ( امواج لاو و ریلی )
91 - چارلز ریشتر ، لرزه شناس ، به دلیل ابداع مقیاس ریشتر که در سال 1979 به مقیاس بزرگای گشتاوری ارتقاء یافت ، مشهور شد . این مقیاس ، .......... . ( تالیفی - زمین شناخت 2017 ) ( مفاخر جهان - صفحه ی 111 کتاب زمین شناسی یازدهم )

1 ) در هر زمین لرزه ، از گروه لرزه ها صحبت می کند که شامل پیش لرزه ، لرزه ی اصلی و پس لرزه است .

2 ) امواج لاو نام دارد که پس از موج S ، توسط لرزه نگار ها ثبت می شوند .

3 ) امواج ریلی نام دارد که توسط لرزه نگار ها ثبت و شبیه امواج دریا است .

4 ) بزرگای زمین لرزه ها را مشخص می کند . mrgreen
10 - نمونه سوال های امتحانی زمین شناخت یازدهم ( 1 )
10 - جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید ؟ ( تالیفی )

( همه ی سوال ها از متن کتاب درسی زمین شناسی یازدهم طرح گردیده و در بعضی از پرسش ها مانند پرسش شماره ی 6 ایرادی بر هر چیزی می تواند باشد نیست فرض کنید تست کنکور یا امتحان آخر ترمتون سخت دادن )

1 ) حدود .......... میلیارد سال قبل ، با نخستین تجمعات ذرّات کیهانی ، شکل گیری منظومه ی شمسی آغاز شد . ( شش )

2 ) رشته کوه هایی مانند .......... و .......... ، حاصل چین خوردگی بخشی از .......... کُره می باشد . ( البرز ، زاگرس ، سنگ )

3 ) امواج خفیف در پیش لرزه ، موسوم به .......... می باشند . ( ریز موج )

4 ) بزرگا و شدت زمین لرزه ی شهر بم همیشه با شهر .......... مقایسه می شود . ( شهر تهران )

5 ) امواج لاو ، همیشه با حروف لاتین .......... نشان داده می شوند . ( L )

6 ) یکی از مسائل اصلی در ساخت و نگه داری .......... ها ، .......... زمین می باشد . ( سازه ها - پایداری )

7 ) متخصصین رشته ی .......... می توانند در هدایت پروژه های عمرانی و پژوهشی شرکت های مهندسی مشاور مرتبط با تامین و انتقال آب کمک شایانی داشته باشند . ( هیدروژئولوژی )

8 ) فرسایش خندقی ، از فرسایش .......... حاصل می شود . ( آبی )

9 ) زبر جد ، به رنگ .......... دیده می شود . ( سبز زیتونی )

10 ) من کانی ای هستم سیلیکاتی با نام علمی الیوین من .......... می باشم . ( زبرجد )