تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
2 - تست تطابق سنگ شناسی
2 - از این مشخصه ی بارز به خصوص در تطابق واحد های چینه شناسی سنگی استفاده می شود و سنگ ها در مقیاس نقطه ای با هم از نظر ویژگی های سنگ شناسی چون ترکیب سنگ شناسی ، بافت و ... و نشانه های بارز دیگر مقایسه و تطابق داده می شود . ( طرح شده از چینه شناسی - ص 164 - علی بابا چهرازی - پیام نور )

1 ) تطابق سنگ شناسی mr-green

2 ) اصل تطابق و رگرسیون

3 ) تطابق چینه شناسی جدید

4 ) تطابق چینه شناسی قدیم

توضیح : از این مشخصه ی بارز ( بارز را خودم به تست اضافه کردم وقتی که متن کنکور ارشد می خونین برای خودتون مشخصه سازی - صفت سازی و ... را انجام بدین ) در تطابق واحد های چینه شناسی سنگی استفاده می شود و سنگ ها در مقیاس منطقه ای با هم از نظر ویژگی های سنگ شناسی چون ترکیب سنگ شناسی ، بافت ، کانی های بارز موجود در سنگ ها ، ساخت های رسوبی ، ضخامت ، رنگ و نشانه های بارز دیگر مقایسه و تطابق داده می شود .

نکته ی مهم و کاربردی شماره ی 1 : یک عنصر رادیو اکتیو در راه تبدیل به عنصری پایدار به ایزوتوپ های مختلفی تبدیل شده که باعث پایدار شدن ایزوتوپ نهایی به وجود آمده است .