تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
110 - کربن
110 - کربن . ( از گرد آوری های حسین دانشفر )

یکی از عنصر های بسیار مهم موجود در طبیعت و مواد آلی است .

کربن امکان ترکیب با عنصر های دیگر با عنصر های دیگر و حتی خودش را به مقدار زیاد دارا می باشد .

همه ی مواد آلی دارای کربن می باشند .

الماس ، گرافیت و دوده ، کربن خالص اند .
28 - انرژی های لازم برای انجام چرخه ی آب

( سوال ) ( انرژی های لازم برای انجام چرخه ی آب در طبیعت کدام اند )

 

 

( انرژی های لازم برای انجام چرخه ی آب در طبیعت دو مورد به شرح زیر می باشد )

 

 

( یک ) ( انرژی خورشید )

 ادامه …