تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
4 - یخ پهنه و کلاه یخی
4 - یخ پهنه و کلاه یخی را تعریف کنید ؟ ( زمین شناسی فیزیکی - جلد اول - فرآیند های بیرونی - مهندس محمود صداقت + دکترحسن معماریان - پیام نور - ص 434 )

جواب : یخ های ضخیم و گسترده ای که بیشتر عوارض توپوگرافی یک ناحیه را می پوشانند ، چنانچه بزرگ و در حد قاره یا جزیی از قاره باشند (( یخچال قاره ای )) یا (( یخ پهنه )) و اگر نسبتا" کوچک باشند (( کلاه یخی )) نامیده می شوند .

نکته : ناحیه ها دارای انواع مختلفی می باشند .

در ادامه اشاره شده که : بنابراین ، ( نویسنده نتیجه گیری کرده است که ) این گونه یخچال ها از یخچال های دره ای از نظر اندازه ، شکل و جهت جریان یخ ( یعنی : اندازه ی یخ ، شکل یخ و جهت جریان یخ ) متفاوت اند .

نکته ی مهم و کاربردی شماره ی 2 :

ویژگی های سنگ شناسی : mrgreen

1 - ترکیب سنگ شناسی ( بررسی انواع ترکیب یا ترکیب های به کار رفته در سنگ ها ، زیرا چون که بعضی از سنگ ها از ساختار ها با ترکیب های متفاوتی تشکیل شده اند )

2 - بافت ( بررسی و تعیین انواع بافت موجود در سنگ ها )

3 - کانی های بارز موجود در سنگ ها ( با آنالیز در آزمایشگاه سنگ شناسی )

4 - ساخت های رسوبی ( شناسایی انواع ساخت های رسوبی در آزمایشگاه رسوب شناسی )

5 - ضخامت ( بررسی و تعیین انواع ضخامت های موجود در سنگ ها )

6 - رنگ و نشانه های بارز دیگر
. ( شناسایی رنگ ها با استفاده از انواع وسایل موجود و مدرن )
2 - تست تطابق سنگ شناسی
2 - از این مشخصه ی بارز به خصوص در تطابق واحد های چینه شناسی سنگی استفاده می شود و سنگ ها در مقیاس نقطه ای با هم از نظر ویژگی های سنگ شناسی چون ترکیب سنگ شناسی ، بافت و ... و نشانه های بارز دیگر مقایسه و تطابق داده می شود . ( طرح شده از چینه شناسی - ص 164 - علی بابا چهرازی - پیام نور )

1 ) تطابق سنگ شناسی mr-green

2 ) اصل تطابق و رگرسیون

3 ) تطابق چینه شناسی جدید

4 ) تطابق چینه شناسی قدیم

توضیح : از این مشخصه ی بارز ( بارز را خودم به تست اضافه کردم وقتی که متن کنکور ارشد می خونین برای خودتون مشخصه سازی - صفت سازی و ... را انجام بدین ) در تطابق واحد های چینه شناسی سنگی استفاده می شود و سنگ ها در مقیاس منطقه ای با هم از نظر ویژگی های سنگ شناسی چون ترکیب سنگ شناسی ، بافت ، کانی های بارز موجود در سنگ ها ، ساخت های رسوبی ، ضخامت ، رنگ و نشانه های بارز دیگر مقایسه و تطابق داده می شود .

نکته ی مهم و کاربردی شماره ی 1 : یک عنصر رادیو اکتیو در راه تبدیل به عنصری پایدار به ایزوتوپ های مختلفی تبدیل شده که باعث پایدار شدن ایزوتوپ نهایی به وجود آمده است .