تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
124 - اکسید آمفوتر
124 - اُکسید آمفوتر

اکسید آمفوتر

در ترکیب ها ، اُکسید آمفوتر به اکسیدی گفته می شود که هم خاصیت اسیدی را دارا می باشد و هم خاصیت بازی را و این خاصیت را از خود نشان می دهد .

به عبارت دیگر ، هم در اسید ها قابل حل شدن می باشد و هم در باز ها .

به طور مثال : آلومینیم اکسید در آب نا محلول است ، ولی هم قابلیت حل شدن در اسید و هم قابلیت حل شدن در باز را درا می باشد .

واکنش با اسید ها

Al2O3(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2O

واکنش با باز ها

Al2O3 + 2NaOH(aq) + 3H2O(l) → 2NaAl(OH)4(aq)

اسید های قوی
121 - سوال های فصل پنجم علوم زمین
121 - سوال های امتحانی فصل پنجم علوم زمین ( زمین شناخت 2017 )

1 - ترکیب شیمیایی گدازه ها به چه عواملی وابسته می باشد ؟ ( دو مورد ) به نوع سنگ ذوب شده و درجه ی حرارتی که ذوب در آن درجه حرارت انجام شده است . ( عمل ذوب در آن درجه حرارت ایجاد شده انجام شده است . )

2 - مواد جامد ( تفرا ) را بر اساس چه عواملی تقسیم بندی می کنند ؟ بر اساس اندازه و شکل .

3 - انواع مواد جامد ( تفرا ) را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

خاکستر :ذراتی با قطر کم تر از 2 میلی متر .

لاپیلی : ذراتی با قطر 2 تا 32 میلی متر .

بمب ( قطعه سنگ ) : قطعاتی بزرگ تر از 32 میلی متر که دوکی شکل می باشند .

4 - سنگ های آذر آواری به چه سنگ هایی گفته می شود ؟ به سنگ های حاصل از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات جامد آتشفشانی که به زمین بازگشته اند را سنگ های آذر آواری می گویند . ( واژه ی بازگشت نکته ی کنکوری می باشد که به عنوان سومین مرحله در بعضی از اوقات آن را در نظر می گیرند >> چسبیدن > سخت شدن > بازگشت به زمین ) و در بعضی اوقات هم مرحله ی دوم در نظر می گیرند >> چسبیدن و سخت شدن > بازگشت به زمین ) دیگه حالا ببینیم نظر طراح های محترم توی کنکور های پیش رو چی ؟ ( تحلیلی - زمین شناخت 2017 )

5 - مرحله ی فومرولی چه مرحله ای می باشد ؟ مرحله ای است که در آن خروج گاز ها پس از فعالیت آتش فشانی در آن انجام می گیرد . ( خروج گاز ها پس از ) ( هر جا توی این جور موارد پس دیدین بدونید که یه عملی انجام شده برای ورود به مرحله ی جدید ) ( نکته ی تستی - زمین شناخت 2017 )
117 - فیلم آموزشی عوامل دگرگون ساز ( کنکوری )

فیلم آموزشی عوامل دگرگون ساز ( فصل 8 زمین سوم )

مدرس : دکتر چلاجور

فیلم شماره ی 3 آموزشی

نکته ی آموزشی 1 : در بخش سیالات است که توی فیلم آقای دکتر هم به اون اشاره میکنن حتما" این بخش خوب یاد بگیرین با توجه به درس های جدید یازدهم در فیزیک و شیمی و زمین شناسی این بخش خیلی دارای حایز اهمیت میشه برای کنکور 1398 . ( از کمپرسور توی بخش قبلش شروع شد تا به بخش سیالات رسید و همه ی این ها هم با هم در ارتباط هستن )

نکته ی آموزشی 2 : تست های مربوط به فشار ، دما و سیالات سال های 1396 | 1394 چه خارج چه داخل با تغییرات جدید ( شبیه سازی شده ) مطالعه شود احتمال اومدنشون خیلی زیاده برای کنکور 1397 .

زمین شناخت 2017

www.geology2017.click

دانلود فیلم آموزشی عوامل دگرگون ساز ( کنکوری )

 ادامه …