تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
66 - تعریف شیستوزیته
( تعریف ) ( شیستوزیته )
 
( طرح سوال )
 
( سنگ دگرگون شده چه موقع شکل ورقه ورقه یا حالت فلس مانند پیدا می کند )
 
( در حالتی که اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر شده )
 
( پس شکل و نحوه ی قرار گرفتن آن ها دستخوش تغییراتی می شود )
 
( این حالت شیستوزیته نام دارد )

 ادامه …
9 - قدیمی ترین گرانیت زایی در بینالود
9 - قدیمی ترین گرانیت زایی در بینالود مربوط به کدام فاز است ؟ ( دوره ی دکتری - نیمه متمرکز - زمین شناسی پترولوژی - 1396 )

1 ) سیمرین پسین

2 ) کالدونین

3 ) سیمرین پیشین

4 ) هرسی نین razz

مجموعه آذرین و دگرگونی این زون که به ویژه در جنوب و مغرب مشهد بیرون زدگی دارد ، شامل سه فاز دگرگونی ناحیه ای و دو مرحله گرانیت زایی است و در آن توده های اولترا بازیک نیز وجود دارد .

در مورد سن این مجموعه های دگرگونی و آذرین اتفاق نظر وجود ندارد ، برخی آن را پرکامبرین و بعضی به ژوراسیک نسبت می داده اند ، ولی شواهد زمین شناسی و تعیین سن مطلق نشان داده است که فازهای دگرگونی و گرانیت زایی اولیه آن به فاز کوه زایی هرسی نین و بعدها در تریاس میانی نیز مجموعاً تحت تأثیر دگرگونی های سیمرین پیشین قرار گرفته است .

زون در فرهنگ فارسی معین ( اِ . ) بهره ، قسمت .

زون شهری در شهرستان بورزانگا در استان بام در بورکینا فاسوی شمالی است و جمعیت آن ۱۶۲۰ نفر است . ( دانش نامه ی ویکی پدیا )

3 - کانی آپاتیت
3 - کانی آپاتیت بر روی ارتوز ، خط می اندازد یا فلوئوریت ؟ ( شهریور 1396 - زمین شناسی سوم - برگرفته از کتاب زمین شناسی سوم صفحه ی 53 - جدول مقیاس سختی کانی ها )

جواب : کانی فلوئوریت .

توضیح : درجه ی سختی کانی فلوئوریت برابر 4 / درجه ی سختی کانی آپاتیت برابر 5 / درجه ی سختی کانی ارتوز برابر 6 می باشد . ( پس بزرگ تر بر کوچک تر غلبه دارد به این ترتیب که کانی ارتوز بر روی کانی آپاتیت و کانی آپاتیت بر روی کانی فلوئوریت می تواند خط بیندازد )

کانی فلوئوریت < کانی آپاتیت < کانی ارتوز

کانی با درجه ی سختی 4 < کانی با درجه ی سختی 5 < کانی با درجه ی سختی 6

( کانی آپاتیت در نظر مهندسان معدن و کانی شناسی به کانی فریبنده معروف می باشد )