تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
110 - کربن
110 - کربن . ( از گرد آوری های حسین دانشفر )

یکی از عنصر های بسیار مهم موجود در طبیعت و مواد آلی است .

کربن امکان ترکیب با عنصر های دیگر با عنصر های دیگر و حتی خودش را به مقدار زیاد دارا می باشد .

همه ی مواد آلی دارای کربن می باشند .

الماس ، گرافیت و دوده ، کربن خالص اند .
93 - فنیل کتونوری و تالاسمی
93 - فنیل کتونوری و تالاسمی ( کتاب زیست شناسی برای معلمان - حسین دانشفر - انتشارات مدرسه - 1394 - صفحه ی 74 )

فنیل کتونوری : نوعی بیماری ارثی است که در آن ، یک ژن معیوب در روی کروموزوم شماره ی 12 به فرزند منتقل می شود .

چنین شخصی نمی تواند آنزیم لازم برای متابولیسم آمینو اسید فنیل آلانین را بسازد .

در نتیجه ، نوعی ماده ی سمی در خونش جمع می شود که به سلول های مغزی خودش آسیب می رساند .

تالاسمی ، نوعی بیماری کم خونی ارثی است که در آن ، هموگلوبین معیوب در خون بیمار ساخته می شود و در نتیجه ، گلبول های قرمز تخریب می شوند .

این بیماری ( بیماری تالاسمی ) دو نوع آلفا ( شدید ) و بتا ( خفیف ) دارد .