تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
121 - سوال های فصل پنجم علوم زمین
121 - سوال های امتحانی فصل پنجم علوم زمین ( زمین شناخت 2017 )

1 - ترکیب شیمیایی گدازه ها به چه عواملی وابسته می باشد ؟ ( دو مورد ) به نوع سنگ ذوب شده و درجه ی حرارتی که ذوب در آن درجه حرارت انجام شده است . ( عمل ذوب در آن درجه حرارت ایجاد شده انجام شده است . )

2 - مواد جامد ( تفرا ) را بر اساس چه عواملی تقسیم بندی می کنند ؟ بر اساس اندازه و شکل .

3 - انواع مواد جامد ( تفرا ) را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

خاکستر :ذراتی با قطر کم تر از 2 میلی متر .

لاپیلی : ذراتی با قطر 2 تا 32 میلی متر .

بمب ( قطعه سنگ ) : قطعاتی بزرگ تر از 32 میلی متر که دوکی شکل می باشند .

4 - سنگ های آذر آواری به چه سنگ هایی گفته می شود ؟ به سنگ های حاصل از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات جامد آتشفشانی که به زمین بازگشته اند را سنگ های آذر آواری می گویند . ( واژه ی بازگشت نکته ی کنکوری می باشد که به عنوان سومین مرحله در بعضی از اوقات آن را در نظر می گیرند >> چسبیدن > سخت شدن > بازگشت به زمین ) و در بعضی اوقات هم مرحله ی دوم در نظر می گیرند >> چسبیدن و سخت شدن > بازگشت به زمین ) دیگه حالا ببینیم نظر طراح های محترم توی کنکور های پیش رو چی ؟ ( تحلیلی - زمین شناخت 2017 )

5 - مرحله ی فومرولی چه مرحله ای می باشد ؟ مرحله ای است که در آن خروج گاز ها پس از فعالیت آتش فشانی در آن انجام می گیرد . ( خروج گاز ها پس از ) ( هر جا توی این جور موارد پس دیدین بدونید که یه عملی انجام شده برای ورود به مرحله ی جدید ) ( نکته ی تستی - زمین شناخت 2017 )
110 - کربن
110 - کربن . ( از گرد آوری های حسین دانشفر )

یکی از عنصر های بسیار مهم موجود در طبیعت و مواد آلی است .

کربن امکان ترکیب با عنصر های دیگر با عنصر های دیگر و حتی خودش را به مقدار زیاد دارا می باشد .

همه ی مواد آلی دارای کربن می باشند .

الماس ، گرافیت و دوده ، کربن خالص اند .