تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )

فرآیند ها را از لحاظ نحوه و جهت پیش رفت به سه دسته می توانیم تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی به صورت زیر بیان می شود :

A ) فرآیند های برگشت نا پذیر ( یک طرفه )

B ) فرآیند های برگشت پذیر ( دو طرفه )

C ) فرآیند های تعادلی

البته فرآیند ها به دو نوع فرآیند های فیزیکی و فرآیند های شیمیایی ( واکنش ها ) را تقسیم بندی می کنند که ما در زمین شناخت 2017 بیش تر به بررسی فرآیند های شیمیایی و به ویژه تعادل شیمیایی خواهیم پرداخت . ( چون در زمین شناسی فرآیند های شیمیایی بیش تر مطرح می باشد تا فرآیند های فیزیکی ) ( البته از فرآیند ها و فرمول های فیزیکی هم غافل نمی شویم و هر کجا که ارتباطی با زمین شناسی در کار باشد چه فیزیکی و چه شیمیایی آن بخش در حد امکان آموزش خواهد داده شد . )
111 - تست ستاره ای
111 - در شکل مقابل نام کدام 2 ستاره جا به جا آمده است ؟ ( کانون - سال چهارم - 19 آبان 1396 ) ( البته باید بگم که طبق آزمون های جدید برای تیزهوشان از چهارم ابتدایی تا نهم این جور سوال ها فراوون - چه برسه برای کنکور - ارشد و ... )

1 ) قلب العقرب - ید الجزا

2 ) ابط الجوزا - سماک رامح

3 ) ید الجوزا - سماک رامح mrgreen

4 ) فرس اعظم - ید الجوزا

در پاسخ کوتاه کانون که آقای آرین فلاح اسدی بهش پاسخ دادن . گفته که : ید الجوزا از سماک رامح بزرگ تر می باشد و البته در شکل صورت سوال نام این دو جا به جا آمده است .

پاسخ تحلیلی زمین شناخت 2017 : به زودی ...