تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
26 - تنگه ی شگفت انگیز چاهکو
( تنگه ی شگفت انگیز چاهکوه در روستای چاهوی شرقی جزیره ی قشم ( از توابع استان هرمزگان ) ، با حفره ها و دالان ها و اشکال اعجاب آور در دیواره های خود بیننده را مهبوت می کند )

( در این جا منظور از مبهوت شدن ، شیفته شدن ، جذب شدن ، مهو تماشا شدن و ... )

( برای کسایی که نمی دونن اگه هم می دونین که چه به تر ) razz


( نظیر این پدیده ی زمین شناسی در آلمان ، انگلیس ، چین و آمریکا و چند کشور دیگر وجود دارد )

( مرتبط است با تخلخل و نفوذ پذیری )