تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
95 - پاک کننده های مصنوعی
94 - پاک کننده های مصنوعی ( پروژه های شیمی - مهندس علیرضا عظیمی نانوایی - انتشارات مدرسه - چاپ چهارم - 1391 - صفحه ی 78 و صفحه ی 79 )

اغلب پاک کننده های شیمیایی ، شامل یک گروه چربی دوست ( Lipophilic group ) از هیدرو کربن هایی با 8 تا 22 کربن ، و یکی از چهارگروه آب دوست ( Hydrophilic group ) زیر هستند :

1 - گروه های آنیونی ، مانند سولفونات ( Sulfonate ) ، سولفات یا کربوکسیل .

این گروه ها از نظر تجاری اهمیت بیش تری دارند . ( گروه های آنیونی )

2 - گروه های کاتیونی ، مانند نمک های آمینی یا ترکیبات چهار تایی آمونیم . ( quarternary ammonium compounds )

3 - گروه های آمفوتری که هم بخش آنیونی و هم بخش کاتیونی را با خود دارند .

4 - گروه های غیر یونی ، مانند الکل ها و اتر ها .

5 - پاک کننده های سولفوناتی با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت تشکیل رسوب نمی دهند ، زیرا سولفات های آلکیل ( Alkyl ) منیزیم و کلسیم و سولفونات های آن ها در آب محلول هستند .

از طرف دیگر ، این نمک ها را در محیط اسیدی نیز می توان مورد استفاده قرار داد .
94 - حلال های پایه ی نفتی
94 - حلال های پایه ی نفتی ( برگرفته از کتاب شیمی نفت - کتاب کوچک شیمی 7 - صفحه ی 45 - شریف کامیابی - انتشارات مدرسه - 1388 )

این حلال ها به وایت اسپریت معروف است و مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی می باشند .

حلال های پایه ی نفتی یا همان وایت اسپریت ها : ( ویژگی ها )

1 ) مایعاتی شفاف به رنگ آب و دارای بویی ملایم هستند . idea

2 ) از لحاظ شیمیایی پایدارند . cool

3 ) خورندگی ایجاد نمی کنند . redface

4 ) پایه نفتی اند . biggrin

کاربرد ها ی حلال های پایه نفتی یا همان وایت اسپریت ها :

به عنوان حلال ، یکی از مواد تشکیل دهنده در :

1 ) تینر های رنگ و لاک الکل . mr-green

( لاک ماده ای است طبیعی و جامد که از حشره ای به نام کوکوس به دست می آید . )

این حشره پس از مکیدن شیره ی درخت انجیر ، مایع قهوه ای رنگی را از خود ترشح می کند و این مایع حشره را  در بر می گیرد و پس از تصفیه به عنوان لاک در بازار به صورت ورقه های نازک به فروش می رسد . ) ( منبع : وب سایت های علمی )

2 ) خشک کن رنگ ها . sleep

3 ) چاپ پارچه ها . yell

4 ) چربی گیر از سطوح فلزی . roll

به عنوان حلال ، یکی از مواد تشکیل دهنده در :

5 ) حلّال واکس های مخصوص اثاثیه ی منزل ( مبلمان و کفپوش ها ) . sad-blue

6 ) واکس کفش . evil

به کار می روند .