تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
113 - تعدادی از مطالب مهم در کتاب علوم زمین
113 - تعدای از مطالب مهم در کتاب علوم زمین

1 ) گیاهان زمان مزوزوییک

1 - گیاهان گل دار .

2 - درختان میوه و برگ ریز علاوه بر انواع بی گل و نهان زا ظاهر شدند .

2 ) ویژگی های آتش فشان های ایران :

1 - در گذشته ای نه چندان دور فعال بوده اند .

2 - برخی مانند تفتان و دماوند در مرحله ی فومرولی قرار دارند .

3 - مجموعه آتش فشانی ایران دارای نظم می باشد .

3 ) تعریف نقطه کوری :

دمایی که در آن کانی هایی با خاصیت مغناطیسی ، تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین جهت یافتگی پیدا می کنند را نقطه کوری می گویند .

4 ) واحد های چینه شناسی :

1 - واحد سنگی چینه شناسی .

2 - واحد زمانی چینه شناسی .

3 - واحد زیستی چینه شناسی .

4 - واحد زمانی زمین شناسی .

5 ) طولانی ترین دوران فانروزوییک : پالئوزوییک .

6 ) طولانی ترین دوره ی سنوزوییک : ترسیر .

7 ) تعریف پس لرزه :

به لرزه های خفیف بعد از لرزه ی اصلی می گویند که نقش پس لرزه ی متعادل کننده ی لرزه ی اصلی است که خطرناک تر می باشند .

8 ) سنگ حاوی الماس اُلترا بازیک نام دارد و به نام کیمبرلیت شهره می باشد پس از عمق 200 متری منشأ می گیرد . ( این جمله غلط است به تر است می گفتیم که و از عمق 200 متری منشأ می گیرد )

9 ) یک جمله برای عبارت دلیل وار (( زیرا آلومینیوم ماده ای بسیار نا محلول می باشد )) بنویسید ؟

(( از عبارت زیرا استفاده کریدم در ابتدای عبارت پس قطعا" جمله ی ما سوالی می باشد . و سوال معروف هم این است که (( چرا بوکسیت در مناطق پر باران و گرم استوایی تشکیل می شود ))

10 - دو ویژگی ساختمان زمین :

1 - شعاع متوسط آن برابر 6368 کیلو متر .

2 - چگالی نسبی آن برابر 5/5 .
112 - سرعت هوا زدگی
112 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود ، زیرا مواد هوا زده که روی سنگ جمع می شوند ، از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می کنند . ( مبحث های سرعت هوازدگی - زمین شناخت 2017 )

نتیجه گیری های قابل بحث در مبحث :

1 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود یا بیش تر ؟

2 - مواد هوا زده چه موقعی از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می نمایند ؟

هوا زدگی

3 - آیا می توان عامل های هوا زدگی را نوعی تنش به حساب آورد ؟

هوا زدگی

4 - چرا مواد هوا زده روی سنگ تجمع می یابند ؟

هوا زدگی

5 - مواد هوا زده فقط به روی سنگ تجمع می یابند ؟

6 - تجمیع مواد هوا زده بر روی سنگ یا روی یک شئ یعنی چه ؟

7 - چه عاملی نقش حفاظت کننده از سنگ در مقابل عوامل هوا زدگی را دارا می باشد ؟

هوا زدگی

8 - عوامل هوازدگی بر روی یک سنگ کربناتی را به بحث بگذارید !!؟؟

9 - آیا عامل ها یی دیگر وجود دارد که بر روی یک نوع خاص از هوا زدگی تأثیر گذار باشند ؟

10 - و ...


سرعت هوا زدگی
92 - زیست پالایی خلیج مکزیکو در پاکسازی ریزش نفتی
92 - دو فاکتور کمکی برای زیست پالایی خلیج مکزیکو در پاکسازی ریزش نفتی ( Deepwater Horizon ) عبارتند از : ( برگرفته از کتاب بیوتکنولوژی به زبان ساده - فریدون حسین زاده - انتشارات مدرسه - 1395 - صفحه ی 114 )

1 ) در درجه ی اول آب این ناحیه از قبل دارای تعداد زیادی باکتری نفت خوار بود .

2 ) دوم این که درجه حرارت آب این ناحیه یک محیط مناسب برای رشد باکتری های نفت خوار محسوب می شد .

* باکتری های نفت خوار هم چنین در پاکسازی ریزش نفتی Prince William Sound موثر واقع شدند .
64 - خطر های فرسایش ( کشاورزی )
( فرسایش حداقل سه نوع خسارت را به همراه خود دارد )

( یک ) (کاهش حاصل خیزی زمین های زراعی تحت فرسایش )

( دو ) ( تشکیل شیار های عمیق و از بین رفتن یکنواختی خاک های سطحی که کاربرد ماشین های کشاورزی را محدود می کند )

( سه ) ( رسوب خاک در رودخانه ها و مخازن پشت سد ها ، عمر مفید سد ها را کاهش می دهد )

( برگرفته از کتاب آب ، خاک و گیاه ) ( پایه ی دهم دوره ی دوم متوسطه ) ( شاخه ی فنی و حرفه ای )