تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
108 - شیستوزیته و شیست
108 - شیستوزیته و شیست ( بررسی ای کوتاه و مفید زمین شناخت 2017 ) ( متناسب برای آزمون ها ی 1397 به بعد )

در محیط هایی که فشار و گرما بسیار زیاد است ، میکا های بسیار کوچک موجود در سنگ ها ، چندین برابر درشت تر می شوند . ( پس دو عامل موثر که میکا های بسیار کوچک در سنگ ها ، چندین برابر درشت تر می شوند می شود : فشار و گرمای بسیار زیاد )

اندازه ی این بلور های درشت میکا در بعضی از اوقات به قطر یک سانتی متر می رسند ( از یک سانتی متر نباید تجاوز کند ) که این امر موجب ظاهر ورقه ای یا فلسی در سنگ می شود که باعث می شود سنگ در متداد میکا ها به راحتی شکسته شود .

در این حالت نوع فولیاسیون ایجاد شده را شیستوزیته می نامند .

حال قضیه ی شیست از این قرار است که هر سنگی را که ویژگی های شیستوزیته در آن آشکار باشد ، با نام عموم شیست خوانده می شود .
66 - تعریف شیستوزیته
( تعریف ) ( شیستوزیته )
 
( طرح سوال )
 
( سنگ دگرگون شده چه موقع شکل ورقه ورقه یا حالت فلس مانند پیدا می کند )
 
( در حالتی که اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر شده )
 
( پس شکل و نحوه ی قرار گرفتن آن ها دستخوش تغییراتی می شود )
 
( این حالت شیستوزیته نام دارد )

 ادامه …
63 - تعریف حد دگرگونی
( محدوده ای را که سنگ ها در حال دگرگون شدن می باشند می توان یک مرز کاملا" نسبی در نظر گرفت )

( به این دلیل که نمی توان درجه های ایجاد شده ی گرمایی و فشار وارد بر یک سنگ را در محدوده ی این مرز که از پایان دیاژنز شروع شده و در ابتدای ذوب سنگ خاتمه می یابد را مشخص کنیم )

( که این محدوده ، حد دگرگونی نام دارد )
62 - تعریف دایک
( تعریف ) (دایک )

( از ساخت های ( آذرین ورقه ای ) ( یا صفحه ای شکل) که باعث ( ( قطع شدن ) یا (انقطاع ) ( چینه بندی و ساختار های خطی سنگ های رسوبی ) ( درون گیر ) ) می شود ( دایک ) نام دارد )


( پس در این جا عمل اصلی انجام گرفته به نام دایک )


( یک ) ( انقطاع یا قطع شدن چینه بندی سنگ های رسوبی درون گیر )


( به علاوه ی )


( دو ) ( انقطاع یا قطع شدن ساخت های خطی سنگ های رسوبی درون گیر )


( که از ساخت های آذرین ورقه ای یا صفحه ای شکل ناشی می شود می باشد )


( تعریف و نتیجه گیری زمین شناختی )