تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
88 - نقشه های موضوعی ( نکته )
88 - نقشه های موضوعی ( نکته ) ( بر گرفته از تفسیر نقشه ها و نمودار های موضوعی - دانشگاه پیام نور - دکتر سیّد مهدی موسوی کاظمی - فرهاد شهداد )

A ) مهم ترین جزء اطلاعاتی نقشه ، عنوان است .

B ) کاربرد نقشه های کوروپلیت در مواردی ترجیح داده می شود که توزیع متغیر های جغرافیایی در سطح مناطق و نواحی مطرح می باشد .

C ) در روش نماد های نسبی ، وزن اندازه ی نماد در ارتباط با کمیت ها است .

D ) نقشه خط تمایل فقط مبداء و مقصد حرکت را به تصویر می کشد .

خط تمایل واژه ها ی مصوب فرهنگستان [حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] خطی مستقیم بر روی نقشه که بهترین مسیر بین مبدأ و مقصد یک سفر را مشخص می‌کند

E ) در کار تو گرام با هم پوشی توپولوژی پدیده حفظ می شود .
20 - مجموعه عامل های مورد مطالعه در هوا شناسی
eek مجموعه عامل هایی که در هوا شناسی به طور مبحثی حایز اهمیت بوده و به طور عمده مورد مطالعه قرار می گیرند ، عبارتند از : cool

roll-blue ( عامل های 2 تا 6 مربوط به هوا و منطقه می باشد ) exclaim

mr-green ( یک ) ( ایستگاه های هوا شناسی ) ( ساختار ها و تشکیل ها ) mrgreen

mrgreen ( دو ) ( نوع و میزان بارندگی ) mr-green

mr-green ( سه ) ( درجه ی حرارت ) mrgreen

mrgreen ( چهار ) ( نوع و میزان تبخیر و تعریق ) mr-green

mr-green ( پنج ) ( انواع باد ها و جریان های هوایی تاثیر گذار ) mrgreen

mrgreen ( شش ) ( نوع و میزان رطوبت ) mr-green