تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
88 - نقشه های موضوعی ( نکته )
88 - نقشه های موضوعی ( نکته ) ( بر گرفته از تفسیر نقشه ها و نمودار های موضوعی - دانشگاه پیام نور - دکتر سیّد مهدی موسوی کاظمی - فرهاد شهداد )

A ) مهم ترین جزء اطلاعاتی نقشه ، عنوان است .

B ) کاربرد نقشه های کوروپلیت در مواردی ترجیح داده می شود که توزیع متغیر های جغرافیایی در سطح مناطق و نواحی مطرح می باشد .

C ) در روش نماد های نسبی ، وزن اندازه ی نماد در ارتباط با کمیت ها است .

D ) نقشه خط تمایل فقط مبداء و مقصد حرکت را به تصویر می کشد .

خط تمایل واژه ها ی مصوب فرهنگستان [حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] خطی مستقیم بر روی نقشه که بهترین مسیر بین مبدأ و مقصد یک سفر را مشخص می‌کند

E ) در کار تو گرام با هم پوشی توپولوژی پدیده حفظ می شود .
56 - هوا شناسی سوال امتحانی
( جا های خالی را با کلمه ی داده شده کامل کنید ) ( هوا شناسی ) ( خرداد 1396 )


( کومولوس ) ( استراتوس ) ( سیروس ) ( سیروکومولوس ) ( آلتو استراتوس )


( یک ) ( .......... ابری جوششی است و علامت مشخصه ی آن قطعات کوچک پراکنده به شکل پنبه است )


معمولا" پایدار نبوده و ممکن است به شکل سیرو استراتوس تغییر شکل دهند )


( سیرو کومولوس )


( دو ) ( .......... ابری است سیاه رنگ ، معمولا" به صورت توده ی متراکمی از بخار آب که ضخامت آن در همه جا یکسان به چشم می خورد )


( ارتفاع این ابر بسیار کم ، سبب کاهش دید شده و هوای پایدار را نشان می دهد )


( استراتوس )


( ج ) ( .......... ابر هایی تکه تکه گلوله ای شکل که در قسمت میانی و پایینی جو تشکیل می شوند )


( پایین آن ها تخت است و بالای آن ها همیشه شبیه گل کلم یا پنبه است )


( کومولوس )