تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
119 - تشخیص فیلیت از اسلیت ( تست احتمالی سراسری 1397 )
119 - کدام مورد می تواند در تشخیص فیلیت از اسلیت به یک زمین شناس کمک کند ؟ ( کنکور سراسری ) ( با تغییر ) ( احتمالی - سراسری 1397 )

1 - قابل تشخیص نبودن کانی ها به علت ریز بودن

2 - لمس صاف و آسانی تورق آن

3 - جهت یافتگی در کانی های غیر ورقه ای

4 - جلای براق سطح شیستوزیته mrgreen

فیلیت نوعی سنگ لوح ( اسلیت ) می باشد .

در فیلیت ، به علت وفور میکا ( فراوانی میکا ) در سطح شیستوزیته ، دارای جلای براقی می باشد که تبدیل به وسیله ی خوبی برای تشخیص آن شده است .

البته برای گزینه های دیگر هم مثال هایی خواهیم زد که از کنکور سراسری تا دکترا هم به کارتان آید . ( فعلا" در حال جمع آوری کانی های مورد آزمون هستم )
111 - تست ستاره ای
111 - در شکل مقابل نام کدام 2 ستاره جا به جا آمده است ؟ ( کانون - سال چهارم - 19 آبان 1396 ) ( البته باید بگم که طبق آزمون های جدید برای تیزهوشان از چهارم ابتدایی تا نهم این جور سوال ها فراوون - چه برسه برای کنکور - ارشد و ... )

1 ) قلب العقرب - ید الجزا

2 ) ابط الجوزا - سماک رامح

3 ) ید الجوزا - سماک رامح mrgreen

4 ) فرس اعظم - ید الجوزا

در پاسخ کوتاه کانون که آقای آرین فلاح اسدی بهش پاسخ دادن . گفته که : ید الجوزا از سماک رامح بزرگ تر می باشد و البته در شکل صورت سوال نام این دو جا به جا آمده است .

پاسخ تحلیلی زمین شناخت 2017 : به زودی ...
65 - رسوب شناسی ( تست )
( صورت ) ( به محض خاتمه یافتن رسوب گذاری سریع اولیه در جریان های گل آلود .... . )

( یک ) ( میزان ذرات همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی عمل خواهد کرد )

( دو ) ( ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد )

( سه ) ( میزان ذرات رسوبی در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال به راه خود ادامه می دهد )

( چهار ) ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد ) redface
55 - سیلاب ها ( تست )

( کدام بخش از زمین شناسی به مطالعه ی سیلاب ها می پردازد )

 

( الف ) ( آب )

 

( ب ) ( فیزیکی ) rolleyes

 

( ج ) ( رسوب شناسی )

 

( د ) ( زیست محیطی )

 

( مطالعه و بررسی موارد زیر در زمین شناسی فیزیکی قابل بررسی می باشد )

( یک ) ( آتش فشان ها )

 

( دو ) ( کوه ها )

 

( سه ) ( زمین لرزه ها )

 

( چهار ) ( رود خانه ها )

 

( پنج ) ( سیلاب ها )