تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
88 - نقشه های موضوعی ( نکته )
88 - نقشه های موضوعی ( نکته ) ( بر گرفته از تفسیر نقشه ها و نمودار های موضوعی - دانشگاه پیام نور - دکتر سیّد مهدی موسوی کاظمی - فرهاد شهداد )

A ) مهم ترین جزء اطلاعاتی نقشه ، عنوان است .

B ) کاربرد نقشه های کوروپلیت در مواردی ترجیح داده می شود که توزیع متغیر های جغرافیایی در سطح مناطق و نواحی مطرح می باشد .

C ) در روش نماد های نسبی ، وزن اندازه ی نماد در ارتباط با کمیت ها است .

D ) نقشه خط تمایل فقط مبداء و مقصد حرکت را به تصویر می کشد .

خط تمایل واژه ها ی مصوب فرهنگستان [حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] خطی مستقیم بر روی نقشه که بهترین مسیر بین مبدأ و مقصد یک سفر را مشخص می‌کند

E ) در کار تو گرام با هم پوشی توپولوژی پدیده حفظ می شود .
11 - نکته های مهم کاربردی زمین شناسی
11 - نکته های زیر را به خاطر بسپارید .

1 - در گذشته بیشتر کمپانی های نفتی برای کشف مخازن در جست و جوی تاقدیس ها بودند، اما با پیشرفت زمان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر نفت گیر های ساختمانی ، نفت گیرهای چینه شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .

2 - هیدروژئولوژی دانشی است که در مورد آب های زیر زمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد .

3 - در صد مس در کانی آتاکمیت برابر 59/4 می باشد .

4 - کانی آتاکمیت ، از کانی های مهم مس می باشد .

4 - مهم ترین کانسار های مس به پنج گروه تقسیم می شوند .

5 - مهم ترین کانسار های مس عبارتند از : ( برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی اقتصادی - مسعود سوری - دکتر بیژن اعتمادی - بهمن 1390 )

1 ) ماگماتیکی .

2 ) کانسار های مس با میزان سنگ رسوبی .

3 ) کانسار های مس تیپ کویناو یا تیپ میشیگان .

4 ) کانسار های مس - کانسار های مس پورفیری ( همراه با کانسار های رگه ای و اسکارنی ) .

5 ) کانسار های مس تیپ سولفید توده ای ولکانوژنیک .