تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
121 - سوال های فصل پنجم علوم زمین
121 - سوال های امتحانی فصل پنجم علوم زمین ( زمین شناخت 2017 )

1 - ترکیب شیمیایی گدازه ها به چه عواملی وابسته می باشد ؟ ( دو مورد ) به نوع سنگ ذوب شده و درجه ی حرارتی که ذوب در آن درجه حرارت انجام شده است . ( عمل ذوب در آن درجه حرارت ایجاد شده انجام شده است . )

2 - مواد جامد ( تفرا ) را بر اساس چه عواملی تقسیم بندی می کنند ؟ بر اساس اندازه و شکل .

3 - انواع مواد جامد ( تفرا ) را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

خاکستر :ذراتی با قطر کم تر از 2 میلی متر .

لاپیلی : ذراتی با قطر 2 تا 32 میلی متر .

بمب ( قطعه سنگ ) : قطعاتی بزرگ تر از 32 میلی متر که دوکی شکل می باشند .

4 - سنگ های آذر آواری به چه سنگ هایی گفته می شود ؟ به سنگ های حاصل از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات جامد آتشفشانی که به زمین بازگشته اند را سنگ های آذر آواری می گویند . ( واژه ی بازگشت نکته ی کنکوری می باشد که به عنوان سومین مرحله در بعضی از اوقات آن را در نظر می گیرند >> چسبیدن > سخت شدن > بازگشت به زمین ) و در بعضی اوقات هم مرحله ی دوم در نظر می گیرند >> چسبیدن و سخت شدن > بازگشت به زمین ) دیگه حالا ببینیم نظر طراح های محترم توی کنکور های پیش رو چی ؟ ( تحلیلی - زمین شناخت 2017 )

5 - مرحله ی فومرولی چه مرحله ای می باشد ؟ مرحله ای است که در آن خروج گاز ها پس از فعالیت آتش فشانی در آن انجام می گیرد . ( خروج گاز ها پس از ) ( هر جا توی این جور موارد پس دیدین بدونید که یه عملی انجام شده برای ورود به مرحله ی جدید ) ( نکته ی تستی - زمین شناخت 2017 )
115 - سوال های امتحانی فصل 9 زمین شناسی سال سوم دبیرستان
115 - سوال های فصل 9 زمین شناسی سال سوم دبیرستان

1 -هر یک از جمله های زیر را با کلمه ی مناسب تکمیل نمایید :

الف ) ریشه ی گیاهان با نفوذ و رشد خود در داخل ترک های سنگ ، موجب هوا زدگی از نوع .......... می شود .
( فیزیکی )

ب ) سطح اساس یا سطح مبنایی رود ها ، معمولا" سطح .......... است . ( دریا )

ج ) از حاصل خیز ترین خاک ها ، خاک نواحی .......... بوده و بیش ترین غذای مردم جهان از همین نواحی تأمین می شود . ( معتدل )

د ) تلماسه از اعمال رسوب گذاری .......... است . ( باد )

2 - چهار عامل مهم برای پایداری سنگ ها در برابر هوا زدگی را بنویسید ؟ 1 ) ترکیب و ساختمان سنگ . 2 ) اقلیم . 3 ) شیب زمین . 4 ) زمان .

3 - (( قدرت باد در حمل رسوبات خیلی کم تر از رود ها و یخچال ها است . )) دلیل چیست ؟ زیرا چگالی هوا خیلی کم تر از چگالی آب و یخ می باشد .

4 - استالاکتیت را تعریف کنید ؟ به رسوب گذاری کربنات کلسیم بر سقف غار ها استالاکتیت گفته می شود .

5 - رسوبات مطبق یخچالی را تعریف کنید ؟ آبی که در نتیجه ی ذوب یخ در زیر یخچال جاری می شود ، رسوبات دانه ریزی به همراه دارد که آن ها را پس از ته نشین شدن رسوبات مطبق یخچالی می نامند .
4 - یخ پهنه و کلاه یخی
4 - یخ پهنه و کلاه یخی را تعریف کنید ؟ ( زمین شناسی فیزیکی - جلد اول - فرآیند های بیرونی - مهندس محمود صداقت + دکترحسن معماریان - پیام نور - ص 434 )

جواب : یخ های ضخیم و گسترده ای که بیشتر عوارض توپوگرافی یک ناحیه را می پوشانند ، چنانچه بزرگ و در حد قاره یا جزیی از قاره باشند (( یخچال قاره ای )) یا (( یخ پهنه )) و اگر نسبتا" کوچک باشند (( کلاه یخی )) نامیده می شوند .

نکته : ناحیه ها دارای انواع مختلفی می باشند .

در ادامه اشاره شده که : بنابراین ، ( نویسنده نتیجه گیری کرده است که ) این گونه یخچال ها از یخچال های دره ای از نظر اندازه ، شکل و جهت جریان یخ ( یعنی : اندازه ی یخ ، شکل یخ و جهت جریان یخ ) متفاوت اند .

نکته ی مهم و کاربردی شماره ی 2 :

ویژگی های سنگ شناسی : mrgreen

1 - ترکیب سنگ شناسی ( بررسی انواع ترکیب یا ترکیب های به کار رفته در سنگ ها ، زیرا چون که بعضی از سنگ ها از ساختار ها با ترکیب های متفاوتی تشکیل شده اند )

2 - بافت ( بررسی و تعیین انواع بافت موجود در سنگ ها )

3 - کانی های بارز موجود در سنگ ها ( با آنالیز در آزمایشگاه سنگ شناسی )

4 - ساخت های رسوبی ( شناسایی انواع ساخت های رسوبی در آزمایشگاه رسوب شناسی )

5 - ضخامت ( بررسی و تعیین انواع ضخامت های موجود در سنگ ها )

6 - رنگ و نشانه های بارز دیگر
. ( شناسایی رنگ ها با استفاده از انواع وسایل موجود و مدرن )