تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
125 - نقشه ی تلفیقی
125 - نقشه ی تلفیقی چگونه حاصل می شود ؟ ( با مثال )

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود می باشند .

به طور معمول اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی که از آن منطقه به دست می آوریم ، با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب می کنیم تا یک نقشه ی جدید با اهداف مشخص تری از آن منطقه به دست آید .

مانند : نقشه ی کاربری اراضی .
121 - سوال های فصل پنجم علوم زمین
121 - سوال های امتحانی فصل پنجم علوم زمین ( زمین شناخت 2017 )

1 - ترکیب شیمیایی گدازه ها به چه عواملی وابسته می باشد ؟ ( دو مورد ) به نوع سنگ ذوب شده و درجه ی حرارتی که ذوب در آن درجه حرارت انجام شده است . ( عمل ذوب در آن درجه حرارت ایجاد شده انجام شده است . )

2 - مواد جامد ( تفرا ) را بر اساس چه عواملی تقسیم بندی می کنند ؟ بر اساس اندازه و شکل .

3 - انواع مواد جامد ( تفرا ) را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

خاکستر :ذراتی با قطر کم تر از 2 میلی متر .

لاپیلی : ذراتی با قطر 2 تا 32 میلی متر .

بمب ( قطعه سنگ ) : قطعاتی بزرگ تر از 32 میلی متر که دوکی شکل می باشند .

4 - سنگ های آذر آواری به چه سنگ هایی گفته می شود ؟ به سنگ های حاصل از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات جامد آتشفشانی که به زمین بازگشته اند را سنگ های آذر آواری می گویند . ( واژه ی بازگشت نکته ی کنکوری می باشد که به عنوان سومین مرحله در بعضی از اوقات آن را در نظر می گیرند >> چسبیدن > سخت شدن > بازگشت به زمین ) و در بعضی اوقات هم مرحله ی دوم در نظر می گیرند >> چسبیدن و سخت شدن > بازگشت به زمین ) دیگه حالا ببینیم نظر طراح های محترم توی کنکور های پیش رو چی ؟ ( تحلیلی - زمین شناخت 2017 )

5 - مرحله ی فومرولی چه مرحله ای می باشد ؟ مرحله ای است که در آن خروج گاز ها پس از فعالیت آتش فشانی در آن انجام می گیرد . ( خروج گاز ها پس از ) ( هر جا توی این جور موارد پس دیدین بدونید که یه عملی انجام شده برای ورود به مرحله ی جدید ) ( نکته ی تستی - زمین شناخت 2017 )
119 - تشخیص فیلیت از اسلیت ( تست احتمالی سراسری 1397 )
119 - کدام مورد می تواند در تشخیص فیلیت از اسلیت به یک زمین شناس کمک کند ؟ ( کنکور سراسری ) ( با تغییر ) ( احتمالی - سراسری 1397 )

1 - قابل تشخیص نبودن کانی ها به علت ریز بودن

2 - لمس صاف و آسانی تورق آن

3 - جهت یافتگی در کانی های غیر ورقه ای

4 - جلای براق سطح شیستوزیته mrgreen

فیلیت نوعی سنگ لوح ( اسلیت ) می باشد .

در فیلیت ، به علت وفور میکا ( فراوانی میکا ) در سطح شیستوزیته ، دارای جلای براقی می باشد که تبدیل به وسیله ی خوبی برای تشخیص آن شده است .

البته برای گزینه های دیگر هم مثال هایی خواهیم زد که از کنکور سراسری تا دکترا هم به کارتان آید . ( فعلا" در حال جمع آوری کانی های مورد آزمون هستم )