تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
19 - نکته های چینه شناسی
19 - به ترین عبارت ها را برای جا های خالی مشخص کنید ؟ ( تالیفی )

A ) گاهی اوقات ادامه ی لایه های رسوبی از نظر جنس .......... به وسیله ی عوامل مختلفی مانند گسل یا .......... گیاهی از نظر های مخفی می شوند . ( سنگ - پوشش )

B ) سازند لار از سازند های .......... در البرز مرکزی می باشد و سازند دلیچای از نظر سنگ شناسی کلی و فسیل ها شامل .......... و .......... می شود . ( مزوزوییک - سنگ آهک - و - شیل همراه با فسیل آمونیت )

C ) در سال 1723 یک طبیعت شناس انگلیسی به نام جان وود وارد لایه های رسوبی شمال فرانسه و انگلستان را بر اساس صدف های مشابه تطابق داد . ( دانشنامه ی رشد ) ( در مورد نوع صدف های گفته شده تحقیق به عمل آورید ) ( تحقیق زمین شناختی 2017 )

D ) در سال 1870 شیمی دان برجسته فرانسوی لاووازیه به ارزش تعیین سن توسط فسیل ها و همچنین به ارزش آنها در تعیین شرایط محیط گذشته پی برد . ( دانشنامه ی رشد ) ( محیط گذشته ی فسیل های ذکر شده را مورد کنکاش قرار دهید ) ( درحواست زمین شناختی 2017 )

E ) علم چینه شناسی نقش مهمی در زمینه‌های مختلف زمین شناسی اقتصادی دارد . از این علم در حفاری های مربوط به ذخایر نفت و آب و همچنین در کشف کانسارهای رسوبی و تعیین سن نسبی رگه‌های معدنی استفاده می‌نمایند . ( دانشنامه ی رشد ) ( تعریف کانسار های رسوبی - سن چند رگه ی معدنی - نوع تعیین سن نسبی رگه های معدنی را مورد کنکاش قرار دهید ) ( پیک تعطیلاتی جمعه ها زمین شناخت 2017 )
17 - فاکتور های مهم برای فسیل شدن ( تشکیل فسیل )
( مهم ترین فاکتور ها ( معیار ها ) برای تشکیل فسیل عبارتند از ) ( تشکیل فسیل ) ( جزوه های پیام نور )

( یک ) ( داشتن اعضای سخت از قبیل اسکلت )

( دو ) ( دارا بودن صدف و دندان در بدن جان دار )

( سه ) ( فراوانی ارگانیسم ها در محیط زیست )

( چهار ) ( دفن سریع مورد های یک تا سه توسط رسوبات )

( درس نامه ی جامع فسیل در آینده بر روی وب پیج قرار خواهد گرفت )