تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
129 - انقلاب سبز ( تستی )
129 - انقلاب سبز در کشور های در حال توسعه مانند مکزیک ، فیلیپین ، پاکستان و هند انجام گرفت ( صورت پذیرفت ) ( زمین شناخت 2017 ) ( نکته ی کنکوری )

تستک : انقلاب سبز در چه نوع از کشور ها یی صورت پذیرفت ؟

1 ) آفریقایی .

2 ) آمریکای جنوبی .

3 ) در حال توسعه .

4 ) توسعه نیافته .

گزینه ی 3 صحیح می باشد .
128 - تست جغرافی کنکور
128 - چند تا از جملات زیر ، درست می باشد ؟ ( از تست های احتمالی - درس جغرافیا ( انسانی ) - زمین شناخت 2017 )

A - طاق دریایی ، شکلی از نا همواری در سواحل است که در اثر حفر مواد ایجاد شده است . mrgreen

B - ستون سنگی دریایی ، شکلی از نا همواری در سواحل می باشد که در اثر حفر مواد ایجاد نشده است . evil ( ایجاد شده است )

C - دریا بار ، شکلی از نا همواری در سواحل است که در اثر حفر مواد ایجاد شده است . mrgreen

D - تپه های ماسه ای ، شکلی از نا همواری در سواحل دریا می باشد که در اثر حفر مواد ایجاد نشده است . mrgreen

1 - 1     2 - 3 mrgreen     3 - 0     4 - 2

3 جمله ، از جملات فوق صحیح می باشد .
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی

1 - مدل باید شکل ساده ای از پدیده های واقعی را نشان دهد .

2 - به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد .

3 - اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار دهد .

4 - به تر است مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر باشد .

5 - از دقت کافی برخوردار باشد .

6 - قابلیت پیش بینی را دارا باشد .

7 - تصمیم گیری را آسان تر کند .