تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
99 - پرسش چهار گزینه ای بتن شهریور 1396
99 - در پرسش های زیر ، صحیح ترین گزینه را انتخاب نمایید ؟

A ) مصالح سنگی با قطر بیش تر از 5 میلی متر را چه می نامند ؟

1 ) ماسه

2 ) شن mr-green

3 ) لای

4 ) رس

B ) حداقل ضخامت دیوار زمین چند سانتی متر است ؟

1 ) 20 سانتی متر mr-green

2 ) 25 سانتی متر

3 ) 30 سانتی متر

4 ) 35 سانتی متر

C ) کدام نوع از ماله های دستی راحت تر در سطح بتن حرکت می کند ؟

1 ) چوبی

2 ) آلومنیمی

3 ) منیزیمی

4 ) 2 و 3 mr-green

D ) استفاده از کدام نوع وصله فقط برای میل گرد های فشاری مجاز است ؟

1 ) پوششی

2 ) جوشی

3 ) اتکایی mr-green

4 ) مکانیکی
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha