تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
14 - نمونه سوال های امتحانی زمین شناخت یازدهم فصل دوم
1 - هیدروکربن هایی هستند که به طور طبیعی ، به صورت مایع ، گاز و نیمه جامد در زمین وجود دارند ؟

جواب : نفت و گاز .


2 - تورب نوعی زغال سنگ .......... است .

جواب : زغال سنگ نارس .

3 - کشوری را نام ببرید که از تورب به عنوان یک ماده ی سوختی بهره برداری می شود ؟

جواب : کشور ایرلند .

4 - نام سنگی است که با حفاری در آن نفت و گاز استخراج می شوند ؟

جواب : سنگ مخزن .

5 - نفت و گاز چگونه استخراج می شوند ؟ ( پاسخ کوتاه )

جواب : نفت و گاز با حفاری چاه های عمیق در سنگ مخزن استخراج می شوند .

6 - در پوسته ی زمین ، به ازای هر چند متر افزایش عمق ، 3 درجه ی سانتی گراد دما افزایش پیدا می کند ؟

جواب : به ازای هر 100 متر افزایش عمق .

7 - کانی الیوین سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟

کانی سیلیکاتی .

8 - کانسنگ های رسوبی مهم را نام ببرید ؟

جواب : 1 ) ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی .

2 ) مس موجود در شیل ها و ماسه سنگ ها .

3 ) اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها .

9 ) زبرجد کانی سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟

جواب : کانی سیلیکاتی .

10 - نام علمی کانی زبرجد را بنویسید ؟

جواب : الیوین .

11 - کانسنگ ها بر اساس نحوه ی تشکیل به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( آن ها را ببرید )

جواب : 3 دسته . 1 ) ماگمایی . 2 ) گرمابی . 3 ) رسوبی .

12 ) مهم ترین کانه فلز را به همراه فرمول شیمیایی بنویسید ؟

جواب : کالکوپیریت CuFeS2

13 ) کانی زبرجد به چه رنگی دیده می شود ؟

جواب : رنگ سبز زیتونی .

14 ) کانی الیوین به چه رنگی دیده می شود ؟

جواب : رنگ سبز زیتونی .

15 ) فرمول شیمیایی کالکوپیریت را بنویسید ؟

جواب : CuFeS2
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha