تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
109 - گیاه شناسی ( نکته )
109 - گیاه شناسی ( نکته )

1 - برداشت بیش از حد قارچ ها ی دُنبلان در جنگل های بلوط موجب از بین رفتن درختان بلوط و جنگل زدایی می شود .

2 - دانه های بالغ گندم دارای آلبومن می باشند .

3 - محسوس ترین عامل موثر بر فتوسنتز ، عامل نور می باشد .

4 - گیاهان زنبق و نرگس جزء گیاهان علفی می باشند .

5 - انتخاب گیاهانی که دارای محصول بیس تری می باشند نمونه ای از انتخاب جهت دار می باشد .

6 - به گیاهان تیره ی گل ناز و کاکتوس ، گیاهان CAM می گویند .

7 - شکل ساختاری پیچش در در نوک برگ های گیاه یونجه دیده می شود .

8 - سیتوکینین ها باعث کاهش سرعت پیر شدن برخی از اندام های گیاهی می شوند .

9 - مهم ترین نقش پلاسمودسم : عبور هورمون از یک سلول به سلول دیگر در گیاهان از طریق پلاسمودسم صورت می گیرد . ( پلاسمودسم نقش ارتباطی از یک سلول به سلول دیگر در گیاهان برای عبور هورمون را عهده دار می باشد ) ( پلاسمودسم نقش پل ارتباطی .... )

10 - در یک کیسه ی رویانی ، هواره الل های سلول های تخم زا و سلول دو هسته ای یکسان می باشد . ( الل های یکسان همواره در یک کیسه ی رویانی ، الل های سلول های تخم زا و سلول های دو هسته ای می باشد . ) ( الل های یکسان در یک کیسه ی رویانی ، همواره در الل های سلول های تخم زا و سلول های دو هسته ای مشاهده می شود . ) ( الل های یکسان همواره یک کیسه ی رویانی ، الل های سلول های تخم زا و سلول های دو هسته ای می باشد . )

زیست گیاهی
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha