تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
104 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
104 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) طرز تشکیل صفحه ی سلولی در سلول های گیاهی را بنویسید ؟ در سلول های گیاهی از به هم پیوستن وزیکول های ساخته شده توسط دستگاه گلژی ، در سطح اُستوایی سلول ، صفحه ی سلولی پدید می آید که دیواره ی سلولی در دو سوی آن ساخته می شود .

2 ) هورمون های آمینو اسیدی نیز مانند ژلاتین ، ( می توانند - نمی توانند ) وارد سلول شوند ، در حالی که هورمون های استروییدی در چربی محلول بوده و ( می توانند - نمی توانند ) وارد سلول شوند .

3 ) کدام ماده می تواند توسط فرآیند انتشار ، از غشای پلاسمایی عبو کند ؟ چرا ؟ ماده ی محلول در چربی . زیرا ، غشای پلاسمایی دارای دو لایه ی فسفولیپیدی می باشد .

4 ) آیا ژلاتین می تواند وارد سلول شود ؟ ( بلی - خیر )

5 ) اگر در اثر آسیب دیدن بخشی از دستگاه درون ریز ، خود تنظیمی به صورت مثبت ادمه پیدا کند چه می شود ؟ مقدار ترشح یک هورمون به صورت دائمی افزایش می یابد .

6 ) ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با اندام های مختلف از چه طریقی بر قرار می شود ؟ اعصاب محیطی .

7 ) ارسال پیام عصبی از اندام های حسی به مراکز عصبی و از مراکز عصبی به اندام های حرکتی ، بر عهده ی کدام یک از اعصاب حرکتی است ؟ اعصاب حسی - اعصاب حرکتی .

8 ) با توجه به عمل کرد متقابل ماهیچه ها در حرکت یک اندام ، ماهیچه های ران در این انعکاس در چه وضعیتی به سر می برند ؟ ماهیچه ی روی ران منقبض و ماهیچه ی پشت ران کشیده می شود .

9 ) عبارت زیر را کامل کنید ؟

تحریک بیش از حدّ بخش مرکزی غده ی فوق کلیه ، به وسیله ی ایجاد حالات تنش زا ، .......... . به سرعت ذخایر انرژی بدن را تخلیه می کند .

10 ) در لقاح مضاعف ، تخم ( 2n - 3n ) کروموزومی ایجاد می شود .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha