تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
103 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
103 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) در صورت اختلال در مجاری نیم دایره ی گوش چه نوع نباید هایی در سیستم بدن صورت می گیرد که منجر به سر گیجه می شود ؟ در درک موقعیت تعادلی بدن اشتباهاتی صورت می گیرد .

2 ) یک مثال از دارو های بی هوشی متداول را نام ببرید ؟ متوهگزیتال .

3 ) نام علمی کاهش قند خون هیپو گلیسمی می باشد .

4 ) در جا به جایی که یکی از نوع های تغییر ساختاری کروموزوم ها ( جهش ) می باشد چه نوع عملی صورت می گیرد ؟ اتصال قطعه ی جدا شده به کروموزوم غیر همتا .

5 ) نقش میکروتوبول ها را در سیستم ساختاری کل کروموزوم ها و میتوز را بنویسید ؟ 1 - سازمان دهی دوک تقسیم ( 1 میکرو توبول ) . 2 - سازماندهی سانتریول ها ( 9 دسته ی 3 تایی میکرو توبول ) .

6 ) در تناوب نسل ها ، میوز در کجا رخ می دهد ؟ در سلول های فرد دیپلویید .

7 ) بصل النخاع در کجا قرار گرفته است و چه قسمتی از مغز را تشکیل می دهد ؟ بالای نخاع / پایین ترین بخش مغز .

8 ) از نخاع 31 جفت عصب به طور قرینه خارج می شود . ( اعصاب نخاعی - اعصاب مغزی )

9 ) پوست قادر به درک چه نوع خصوصیاتی می باشد ؟ 1 - گرمی و سردی . 2 - زبری و نرمی . 3 - فشار . 4 - درد .

10 ) نکته : هیپوتالاموس با ترشح هورمون های آزاد کننده و مهار کننده ، فعالیت هیپوفیز پیشین را تنظیم می کند و هیپوفیز پیشین با تولید انواعی از هورمون ها ، سایر غدد درون ریز را تنظیم می کند .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha