تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
102 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم
102 ) به مورد های خواسته شده پاسخ دهید ؟ ( برگرفته شده از آزمون های برگزار شده ی اخیر ... )

1 ) به سنگ رسوبی که بیش از 50 درصد آن ، کانی های کلسیت و دولومیت را دارا باشد ، چه می گویند ؟ سنگ های کربناتی .

2 ) چگونه سنگ ها دچار تنش می شوند ؟ اگر تنش وارده به سنگ از حد مقاومت سنگ بیش تر شود .

3 ) کانسنگ کرومیت جزء سنگ های ( رسوبی - ماگمایی ) است .

4 ) 96 درصد پوسته ی زمین از کانی های سیلیکاتی تشکیل شده است .

5 ) نام دیگر تعیین سن مطلق چیست ؟ رادیو متری .

6 ) چه تعداد رشته قنات در کشور ایران وجود دارد ؟ حدود 40/000 رشته قنات .

7 ) انواع ذرات جامد آتش فشانی را نام ببرید ؟ 1 - خاکستر . 2 - لاپیلی . 3 - قطعه سنگ و بمب ( دوکی شکل ) .

8 ) در مطالعات زمین شناسی سد ، چه مورد هایی باید مورد بررسی قرار گیرند ؟ 1 - وضعیت محزن . ( 2 - تکیه گاه ها و 3 - پی سد از نظر پایداری و فرار آب )

9 ) مواد خروجی آتش فشان ها را بنویسید ؟ 1 - جامد ( تفرا ) . 2 - مایع ( لاوا یا گدازه ) . 3 - گاز ( فومرول ) .

10 ) کانسنگ کرومیت در کدام کانسنگ ته نشین می شود ؟ ماگمایی .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha