تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
101 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
101 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) یکی از عواملی که موجب ناهنجاری های کروموزومی می شود ، جا نشدن کروموزوم ها طیّ آنافاز است .

2 ) آیا بنت قنسول به طور طبیعی ، در اوایل دی ماه گل تولید می کند ؟ ( بلی - خیر )

3 ) اگر در اثر آسیب دیدن بخشی از دستگاه درون ریز ، خود تنظیمی به صورت مثبت فعالیت کند چه می شود ؟ مقدار ترشح یک هورمون ، به صورت دائمی افزایش می یابد .

4 ) آیا مواد مترشحه از هیپوتالاموس به هیپوفیز پیشین می رسد ؟ ( بلی - خیر )

5 ) پرورش جنین پستان داران در کجا انجام می شود ؟ در اغلب آن ها در رحم .

6 ) تغییرات ایجاد شده در اثر شنیدن صدا ناشی از چیست ؟ تحریک دستگاه عصبی خود مختار .

7 ) انقباض ماهیچه های اسکلتی جزء فعالیت های ( ارادی - غیر ارادی ) می باشد .

8 ) انعکاس جزء فعالیت های ( ارادی - غیر ارادی ) می باشد .

9 ) هماهنگی حرکات برای تنظیم حالت بدن و تعادل در مخچه انجام می گیرد .

10 ) با توجه به اهمیت مغز و نخاع در طول حیات آدمی ، حفاظت از این اندام ها چگونه صورت می گیرد ؟ به وسیله ی جمجمه و ستون مهره ها .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha