تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
10 - نمونه سوال های امتحانی زمین شناخت یازدهم ( 1 )
10 - جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید ؟ ( تالیفی )

( همه ی سوال ها از متن کتاب درسی زمین شناسی یازدهم طرح گردیده و در بعضی از پرسش ها مانند پرسش شماره ی 6 ایرادی بر هر چیزی می تواند باشد نیست فرض کنید تست کنکور یا امتحان آخر ترمتون سخت دادن )

1 ) حدود .......... میلیارد سال قبل ، با نخستین تجمعات ذرّات کیهانی ، شکل گیری منظومه ی شمسی آغاز شد . ( شش )

2 ) رشته کوه هایی مانند .......... و .......... ، حاصل چین خوردگی بخشی از .......... کُره می باشد . ( البرز ، زاگرس ، سنگ )

3 ) امواج خفیف در پیش لرزه ، موسوم به .......... می باشند . ( ریز موج )

4 ) بزرگا و شدت زمین لرزه ی شهر بم همیشه با شهر .......... مقایسه می شود . ( شهر تهران )

5 ) امواج لاو ، همیشه با حروف لاتین .......... نشان داده می شوند . ( L )

6 ) یکی از مسائل اصلی در ساخت و نگه داری .......... ها ، .......... زمین می باشد . ( سازه ها - پایداری )

7 ) متخصصین رشته ی .......... می توانند در هدایت پروژه های عمرانی و پژوهشی شرکت های مهندسی مشاور مرتبط با تامین و انتقال آب کمک شایانی داشته باشند . ( هیدروژئولوژی )

8 ) فرسایش خندقی ، از فرسایش .......... حاصل می شود . ( آبی )

9 ) زبر جد ، به رنگ .......... دیده می شود . ( سبز زیتونی )

10 ) من کانی ای هستم سیلیکاتی با نام علمی الیوین من .......... می باشم . ( زبرجد )
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha