تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
5 - خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی
5 - خورشید گرفتگی (( کسوف )) + ماه گرفتگی (( خسوف )) برگرفته از جزوه ی فیزیک به زبان ساده مبحث آیینه ها تألیف مهرداد شاه محمدی . ) ( وب سایت آموزشی کنکور )

خورشید گرفتگی ( کسوف ) : اگر ماه بین زمین و خورشید و هرسه در یک راستا قرار گیرند ، سایه ی ماه بر روی زمین می افتد یعنی ماه جلوی خورشید را می گیرد که به این پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف می گویند و قسمتی از زمین که در سایه ی کامل ماه قرار می گیرد دارای خورشید گرفتگی کامل و قسمتی که در نیم سایه ی ماه قرار می گیرد ، دارای خورشید گرفتگی جزیی است و اگر فاصله ی ماه از زمین زیاد شود و سایه ی ماه به زمین نرسد ، در این صورت ماه نمی تواند کاملا" جلوی خورشید را بگیرد که به این نوع خورشید گرفتگی حلقوی می گوییم .

ماه گرفتگی ( خسوف ) : اگر زمین بین ماه و خورشید و هر سه در یک راستا قرار گیرند ، سایه ی زمین بر روی ماه افتاده و نور خورشید به ماه نمی رسد و ماه گرفته به نظر می رسد که به این پدیده ماه گرفتگی یا خسوف می گوییم .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha